Integritets­policy

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsstater från och med den 25 maj 2018 och ersätter Personuppgiftslagen (PUL). Dataskyddsförordningen innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter.

Anna Hertze är ansvarig för den information som bearbetas i samband med uppdrag. Denna information innefattar ditt namn, de kontaktuppgifter du ger (inklusive din e-postadress) och i vissa fall fotografier där du avbildas.

Dina bilder och uppgifter i digital form lagras på mina datorer, som skyddas av säker nätverksanslutning och brandvägg, samt på säkra externa servrar. Fysiska dokument, som avtal och fakturor lagras i mitt hem, som skyddas av inbrottslarm.

Ovan beskrivna personuppgifter lagras med syfte att:

  • Förbereda uppdrag
  • Lagra bilder för det fall att du som kund vill ha ytterligare tillgång till dem
  • Publicera bilderna på vår min hemsida och sociala medier för att visa våra jobb
  • Skicka faktura via e-post

Den rättsliga grunden för bearbetningen av dina personuppgifter är det avtal vi ingått (eller det samtycke som givits) vid uppdragstillfället eller i samband med detta. Jag sparar dina personuppgifter i 7 år efter att jag fakturerat dig, eller den tid som krävs av Bokföringslagen.

Du har rätt att efter begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande har du rätt att begära att uppgifterna rättas eller raderas.

Vill du ha mer information, ändra dina uppgifter eller anmäla att du inte vill att jag lagrar uppgifter om dig enligt ovan, är du varmt välkommen att kontakta mig via . Om du är missnöjd med hur jag hanterar personuppgifter kan du också göra en anmälan till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Uppdaterad 20 juni, 2020.